MT-dagarna

Utställning- och Sponsorhantering

Hur identifierar man lämpliga partners och sponsorer? Hur får båda parter ut bästa möjliga utväxling? Vem driver sponsorskap och partnerskap i samband med era möten?  Vill ni att er utställning ska växa?

Vi tar ansvar för införsäljningen av utställare, partners och sponsorer samt skapar och genomför en strategi kring er finansiering av möten.  Utöver det så tar vi hand om administration och logistik i samband med våra uppdrag.  Vårt administrativa ansvar innefattar allt som rör utställningen från fakturering till support till utställarna.

Kunder

Våra kunder är organisationer och företag som arrangerar möten och events genom utställningar och mässor. Vi arbetar inom alla branscher och på alla destinationer.

Koncept och införsäljning

Vikten att skapa genomtänkt koncept och att vara i ständig förnyelse är avgörande för alla möten och events.  Våra uppdrag handlar om att analysera och utvärdera nuläget och därefter ge förslag på en anpassad strategi.  När grunden är lagd startar införsäljningsarbetet.

Riskminimering av kongresser

Föreningar som äger och arrangerar kongresser exponerar sig alltid för en risk. Hur kan föreningen minimera sin risk? Går det att eliminera vissa riskmoment? Det finns många parametrar att tänka på för att minimera risken. Vissa är svåra att påverka och en del risker är enklare att påverka ifall det finns en strategi.

Henrik Svensson hjälper föreningar att skapa riskstrategier. Det är även möjligt att anlita Henrik för enstaka föreläsningar kring risk.

Vilka är vi?

Kontakta oss på info@kongress.se eller ring 020-121512

 

Henrik Svensson

0704-416764

Cecilia Lindbladh

0733-705640